Genetic Distance
IDC
o
l
l
a

D
U
R
R
Q
D
a
v
i
e

3
2
8
6
8
0
D
a
v
i
e

2
4
0
8
9
4
Colla DURRQ -35
Davie 328680 3-4
Davie 240894 54-
- Hybrid mutation model is used